Parasprinteři

Stejně jako teleportéři se dokáží odhmotnit a opustit normální Einsteinův prostor, aby se pak zhmotnili na jiném místě, ale mechanismus tohoto procesu je jiný. Teleportéři se pohybují silou ducha a rychlostí myšlenek na určité vzdálenosti. Parasprinteři naopak potřebují k přesunu určitý energetický proud, do kterého pak vplynou. Nejvýhodnější jsou pro ně hyperkrátké vlny, užívané v hyperkomu. Ty jim umožňují pohyb neuvěřitelnou rychlostí na neuvěřitelné vzdálenosti. Během několika sekund mohou překonat vzdálenost deseti tisíc i více světelných let.
Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál