P'Ahntrock

z Databáze Multiversa
Orphonův zástupce. Zahynul při zničení lodi Dolanem.