Ohebný štít

Ohebný štít je hyperdimenzionální energetický štít, vybudovaný kolem jednotlivých Rojů. Má za úkol oddělovat Roje od okolního prostoru. Existenci štítu zajišťuje síť kosmických satelitů, rozmístěných v okrajových regionech Rojů. Nutnou energii odbírají satelity z okolních sluncí Roje prostřednictvím hypertronových stanic.

Samotný štít připomíná z větší vzdálenosti krystalický útvar a skládá se propletených objektů podobajících se mýdlovým bublinám. Narazí-li kosmická loď na štít, pole ji obalí a elasticky se roztáhne. Při určité působící síle se pak prolomí a nechá plavidlo projít. Ohebný štít však lze nastavit i tak, aby byl zcela neprostupný. Toto pole má také účel ochraňovat bytosti uvnitř Roje od působení změn gravitační konstanty a tedy před ohlupením.

Při návratu MARCA POLA z Gruelfinu (3440) je zjištěno, že národy Mléčné dráhy postihla ztráta inteligence. Iniciátorem těchto událostí je špatně nasměrovaný Lokální roj, chráněný neprostupných ochranným polem. Průnik tímto štítem je možný pouze s pomocí sextagoniových explozí a dimesextového pohonu.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!