Obbythenové

Další informace o národu:
Domovská galaxie:Puydor
Domovská planeta:neznámá
Známé obydlené planety:
Ketchorr

Obbythenové jsou 3 metry vysocí ornitoidové s mohutnou postavou, v ramenou mají až dva metry. Nejvýraznějším důkazem jejich ptačího původu je zahnutý dravčí zobák a šedé peří na hlavě a krku, které nad očima vytváří dva bílé oblouky. Zbytek těla pokrývá modročerná pokožka.

Obbythenové se rozmnožují paraziticky. Zárodky do hostitele, který musí mít pro vývoj mláďat nezbytnou schopnost molekulární přeměny, vpravují zobákem. Díky rychlému vývoji jsou už po pár hodinách schopné uvažovat a telepaticky komunikovat se svým hostitelem. Bližší informace o hostitelích nejsou známé.

Historie

500 000 let před Kristem

Technologicky vyspělí Obbythenové při zkoumání multiverza dospívají k názoru, že zánik blízkého univerza se katastroficky projeví i v Puydoru. Přichází na Ketchorr obývaný primitivními Nevevery, kde v tajnosti budují zařízení, jenž by jim a zástupcům ostatních národů umožnilo přečkat zkázu sousedního univerza v librační zóně mezi univerzy.

K předpokládané katastrofě však nedojde a v průběhu příštích 100 000 let zařízení spotřebuje většinu vody na Ketchorru. Z oceány pokryté planety se stává poušť.

25 000 let před Kristem

Ve snaze pomoci zdegenerovaným Neveverům se Korawové pokouší obnovit vodní zásoby spalováním ledových ker z ostatních měsíců a planet soustavy v atmosféře. Náhodou se tak na Ketchorr dostane toxin, který vyhubí většinu Obbythenů.

1290 NGL

Poslední žijící Obbythen, Matka, zaregistruje přítomnost Icho Tolota, který by díky své schopnosti molekulární přeměny mohl nahradit již vymřelé původní hostitele. Když se přiblíží ke Ketchorru, naláká ho k sobě, porazí v souboji a implantuje mu dvě zárodečné buňky. Poté Matka umírá.

Icho Tolot se nedokáže zárodků zbavit a v zoufalství zničí zařízení Obbythenů. Teprve po rozhovoru s vyvíjejícími se mláďaty přijímá svůj úděl, protože svou obětí umožní přežití výjimečného národa. Když však opouští zařízení, jeho zotavující se imunitní systém, který byl oslaben těžkým zraněním na Curayo, za pomoci impulzů čipu buněčné aktivace oba zárodky zahubí.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!