Nexové

forma existence z kontinua, které bychom nejspíš označili jako nadparaprostor nebo superhyperprostor. Pouze hmotná projekce z nadparaprostoru. Nemohou opustit své kontinuum, rozhodně ne bez ochranného pole, které by zabránilo jakémukoliv kontaktu.
Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!