Mínus-svět

Mínus-svět je jiným universem uvnitř multiversa, ve kterém se nachází také standardní universum. V Minus-světě má absolutní nula hodnotu -961°C. O Mínus-světě není známo nic bližšího.

Do Minus-světa se dostali živí tvorové a objekty, které Element zimy zchladil pod absolutní nulu -273.15°C platící v Meekorahu. Objekty a živí tvorové, kteří se odtamtud vrátili, mají teplotu -961°C, což odpovídá tamní absolutní nule. Rozšiřují psychomráz. Živí tvorové z Minus-světa jsou označováni jako Ledoví.

Nic co se jednou stane součástí Minus-světa, se nemůže opět přizpůsobit standardnímu univerzu. Zbývá tomu už jen znovu přejít do Minus-světa.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!