Luxidové

Další informace o národu:
Domovská galaxie:Andromeda
Domovská planeta:nenázmá
Známé obydlené planety:
žádné

Luxidové byli záhadné energetické bytosti, na které Terranci narazili poprvé v roce 2114 v intergalaktické prázdnotě na dutém planetoidu, který se hnal k Mléčné dráze.

Živili se čistou energií. Jejich apetit byl nenasytný, takže představovali smrtelné nebezpečí pro kosmické lodě nebo dokonce celé sluneční soustavy. Terranci byli nakonec přinuceni zničit všichni Luxidy v dutém planetoidu.

Teprve o pár set let později, v roce 2402, se na Destroy vyjasnilo, že Luxidové byli před asi 20‘000 lety vysláni Lauriny, aby se zmocnili Mléčné dráhy. O vlastním původu energetických bytostí ale není vůbec nic známo. Protože Luxidové v dutém planetoidu byli poslední svého druhu, nehrozí od nich už žádné nebezpečí.

poznámka: zda Laurinové v této době jednali z pověření Mistrů ostrovů a Luxidy měli do Mléčné dráhy dostat jen proto, aby zničili Haluťany, není známo. V Silberbandu 25 jsou z historie Laurinů vynechány všechny zmínky o Luxidech, původně popsaných v PR 239.

V roce 2404 narazí posádka lodi GENERÁL DERINGHOUSE asi 100‘000 světelných let od Soustavy ztracených na dva další v prázdnotě se vznášející trojské koně Laurinů. Všichni Luxidové na nich jsou ale mrtví.

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!