Kybb-Rodišové

Další informace o národu:
Původ:Velké Magellanovo mračno
Příslušnost:Kybbové (Kybernetické národy)

Kybb–Rodišové jsou jednou z kybernetických civilizací (Kybbů) a představují nejdůležitější pomocníky pro odpadlického Štítonoše Tagga Kharzaniho. Kybb-Rodišové se svým zevnějškem odlišují od ostatních kybbských národů, s nimiž jsou však geneticky spřízněni.

Vzhled a schopnosti

V rozporu s e všemi dalšími národy Kybbů nejsou Kybb–Rodišové podsadití, nýbrž dva metry vysocí, štíhlý a křehcí. Kromě toho jejich bodliny zakrněly a podobají se husté kožešině. Na rozdíl od Kybb–Cranarů a Kybb–Trakenů neužívají Kybb–Rodišové žádné kybernetické protézy, ale jenom speciální rukavice a náholenice.

Evoluce Kybb–Rodišů byla selekcí a výchovou vedena k tomu, aby získali velkou inteligenci. Tato specializace však vedla k tělesné degeneraci, dlouhodobě ke svalové atrofii a neplodnosti. Celý lid se tak během času smrštil na několik málo tisíc jedinců. Kvůli své tělesné slabosti jsou tito Kybbové odkázáni na svaly posilující technologické prostředky.

Úloha v hierarchii Kybbů

Díky vysoké inteligence jsou Kybb–Rodišové nejlepší plánovači, výzkumníci a velitelé ve službách Tagga Kharzaniho. Stojí na nejvyšších postech celého kybernetického národa. Kybb–Rodišové byli patrně od počátku vůdčí silou kybbské civilizace. Také pod novým vládcem Taggem Kharzanim byli Kybb–Rodišové velice důležití, zejména jako primární řiditelé.

Známí Kybb–Rodišové:

Aktuální data:
22.10.2021
1566 před NGL
33. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459509.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!