Kluzák

Kluzák
Kluzák
© VPM kg.

Jako kluzáky se označují všechna letuschopná vozidla, která se používají jen nebo hlavně pro pohyb uvnitř planetární atmosféry.

Vozidla tohoto typu nejsou vázána na pevnou zem. Kola, podpěry a podobně nejsou potřeba, respektive se používají jen pro přistávání. Kluzáky se vznášejí pomocí antigravů nebo tlumícího pole, subsvětelný pohon u nich představují pulzační pohony, gravojety a další konvenční pohony. Některé modely kluzáků disponují tlumícím štítem.

Používají se k osobní dopravě, transportu zboží, mají různé formy a velikosti. Vojenské a policejní verze se liší od civilních nebo sportovních verzí tím, že mají potřebnou výstroj a zbraně.

Historie

Vedle kluzáků starých terranských firem jako Lockheed, Norhrop, Fairbanks a Boeing existovaly také kluzáky, které pravděpodobně pocházejí z kooperace se státními podniky Solárního impéria. Asi od 25. století až do zániku Solárního impéria byly kluzáky pro privátní používání rozděleny podle řeckých písmen do různých modelů, přičemž byly kluzáky Alfa cenově nejvýhodnější, kluzáky Omega byly nejluxusnějšími modely.

Modely se dále podle výbavy uvnitř příslušných modelových řad číslovaly vzestupně arabskými číslicemi podle výbavy a příslušenství. Ve 35. století představoval například model Omega-10 abolutně nejluxusnější model. (T 123)

O Lordadmirálu Atlanovi je známé, že v roce 2420 použil na dovolené kluzák Lockheed Lambda gran tourismo. (T 396)

V období zakládání LSP je DOGERON 7000 špičkovým modelem na trhu kluzáků. Disponuje řídícím počítačem, který je podřízen robotským zákonům. (T 202)

Pětímístný kluzák

Pětimístný kluzák je zamýšlen pro planetární lety. Je 16 metrů dlouhý a podobný letadlu.

Aktuální data:
28.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459546.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!