Ka'Marentis

z Databáze Multiversa

Ka'Marentis je titul pro prvního vědce v arkonidanských říších Tai Ark'Tussan a Gos'Tussan. Nositel tohoto titulu je členem Berlen Than, Rady dvanácti, které předsedá imperátor.

Známí Ka'Marentisové:

Zdroje

PR 39, PR 2039, PR 2239, Centauri 7