Žhnoucí legie

(přesměrováno z: Jmenovaná Legie)

Žhnoucí legie je obránce a morální kontrolor systému Rosella Rosado. Dle legendy byla kdysi psionickou gardou superinteligence SVĚTLO Z AHNU. Ve skutečnosti se vyvinula z posádky bitevní lodi YRKADA, která byla složena z Cynů.

Žhnoucí Legie patří do spolku Mírojezdců a systém Rosella Rosado jejich jménem hlídá před vetřelci.

Legie je nehmotná kolektivní bytost. Když ověřuje vstupující do systému může s nimi komunikovat, obvykle to ale nečiní. Není také znám způsob jak s ní komunikaci navázat, pokud ona sama není iniciátorem komunikace.

Každý vysvěcený mírojezdec od Jmenované legie dostane takzvanou „pečeť“, jež jej mino jiné chrání před mentálním převzetím a ovlivňováním – například 'myšlenkovýn dislokátorem'

Vzhled

Žhnoucí legie vypadá jako jakýsí vlající závoj světelných pablesků nemateriální povahy, může procházet živou i mrtvou hmotou. Pokud vnikne to těla nějakého Cyna je schopná se v něm manifestovat a ovládat jej.

Obrana systému

Každý živý tvor který se úmyslně, nebo náhodou, pokusí vstoupit do systému Rosella Rosado je podrobem zkoušce Jmenovanou Legií. Náhodní návšetnící jsou odklonění, zatímco ti kteří do systému chtějí vstoupit a mají negativní smýšlení jsou psionicky ‚spáleni‘ zevnitř.

Legie také (pokud návštevníka nezabije) může zasáhnout do paměti živých bytostí i palubních systémů a pozměnit je.

Dějiny

Před mnoha lety patřila byla YRKADA loď ve služnách SVĚTLA Z AHNU. Její Cynská posádka stějně jako zbytky Enthoniánů a Variů uprchly, když byla superinteligence poražena dekalogem elementů. Když uprchlící dosáhli systému Rosella Rosado YRKADA se zřítila na měsíc Ospera.

Po pádu (nebo ještě během něho) se Cynové neznámým způsobem transformovali v nehmotnou kolektivní bytost. Při transformaci však došlo ke ztrátě paměti a nově vzniklá bytost netuší nic o svém původu. Loď byla pohřbena pod sutí a běžní mírojezdci dnes neví že existuje, nebo existovala. Bytost od té doby stráží systém. Měsíc byl prohlášen za zakázaný (s výjimkou obřadu svěcení).

V květnu 1345 NGL objeví Kantiran Alaska Saedelaaere při pátrání po Cynovi Cosmuelu Kainovi YRKADU. Jmenovaná Legie totiž zjistila, že jde o Cyna a nyní jej zkoumáná. Kant a Alaska proniknou na YRKADU a zde se setkají s Jmenovanou Legií, která se nyní manifestuje právě v těle Kaina. Bývalí Cynové tetož zjistili, že díky Cynskému genotypu se mohou v potomcích tohoto národa zhmotnít a ovládnout tak jejich tělo. Kantiran se však právem obává, že je tím zcela potlačena původní Cynova osobnost a naléhá na Legii aby Kaina opustila. Když přidá i hrozbu nové negasféry, a zdůvodnení, že nyní bude Jmenované Legie nejvíce zapotřebí opustí Legie Kainovo tělo a stane se opět nemateriální.

Aktuální data:
28.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459546.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!