Humidorové

Další informace o národu:
Domovská planeta:neznámá
Známé obydlené planety:
Halut

Humidorové byli až do roku 2437 obyvatelé podzemí Halutu.

Popis

Byli štíhlého, humanoidního tvaru se dvěma pažemi a nohama. Jejich tělo bylo měkké a bílé, ruce relativně dlouhé, ale nohy poměrně krátké. Jejich chůze byla nepravidelná. Bezvlasá kulovitá hlava měla na vrchu dvě asi 90 centimetrové oči na stopkách.

Historie

Jako pomocný národ vykonávaly tyto na světlo a hluk citlivé, mírumilovné bytosti po tisíciletí obsluhu a pomocné práce v podzemních halutských průmyslových zařízeních.

Vlastní význam

Haluťané si jich až do konce roku 2437 na své planetě vážili a domnívali se, že vznikli v temnotě. To se však náhle změnilo, když tým dr. Tomcho Spectorskyho v Halách nedotknutelnosti, haluťanském muzeu, při experimentech s halutskou technikou inicializoval nevědomky hyperenergetickou energetickou frontu, tak zvaný vibrační alarm. Ukázalo se, že Ulebové tímto způsobem kontrolovali své někdejší poddané. Tři z jejich druhu se vynořili prostřednictvím skrytého transmiteru na Halutu a reaktivují kondiciování Bestií. K tomu použijí Humidory, kteří se díky energetickému impulzu promění ve fialově pulzující pseudomedúzy a přitom vysílají hyperzáření, které znovu Haluťany mění v Bestie. Humidorové byli Uleby stvořeni jako bytosti podobné symboflexním partnerům Dvojkondičních. Sloužili tedy stejnému účelu: kontrole.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál