Hrůzoživot

Jako hrůzoživot jsou označováni ti živí tvorové v Hlubině, které postihl hrůzovliv. Chybí jim psionická složka života, vitální energie. Byli pokrouceni a jsou degenerovaní. Také rostlinstvo může být změněno v hrůzoživot. Takovým způsobem zasažená krajina je nazývána Hrůzozem.
Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál