Hordy z Garbeše

Extragalaktické cizí národy, které z pověření superinteligence Seth-Apophis pravděpodobně několikrát přepadli Mléčnou dráhu. Poslední přepad byl asi před 1,2 milióny let odrazen Rytířem Hlubiny Armadanem z Harpoonu. Pokládá se za zjištěné, že s Hordami z Garbeše resp. Garbešiany zemřelo několik dalších národů. Armadan z Harpoonu přebudoval svoje ANLAGE, tak aby vzniklý Orbiter mohl postupovat proti Garbešianům. Jediný známý druh, který k Hordám z Garbeše patří, jsou Laborisové.
Aktuální data:
3.12.2021
1566 před NGL
33. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459551.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!