Flotilní tendry

Flotilní tendry jsou mobilní jednotky pro opravu, záchranu a údržbu kosmických lodí. Tendery existují v nejrůznějších velikostech, aby se daly nasadit podle potřeby. Předpokládá se u nich dlouhodobá služba od domovských základen a disponují určitou defenzivní výzbrojí. Největší tendry jsou schopny opravit také silně poškozené křižníky do zcela funkčního stavu.

Flotilní tendry Solárního impéria

Většina typů tendrů za Solárního impéria byla tvořena platformou s loděnicemi a kulovitým modulem. Oba moduly byly k sobě propojené, kulovitý segment sloužil jako ubytovna posádky a zároveň jako řídící centrála celého tendru. Oba moduly mohli ale také jednat samy. U menších tendrů jsou velitelská stanoviště a zařízení pro posádku integrované do platformy s loděnicí.

Typy tendrů

Flotilní tendry flotily Ligy svobodných Pozemšťanů

Nové flotilní tendry po nástupu hyperimpedance

Po nástupu hyperimpedance v roce 1331 NGL byly tendry třídy CAMELOPARDUS, PONTON a MATRIX přestavěny na nové podmínky.

Kromě nich byly zcela nově vyvinuty další modulární typy, nazvané podle galileovských měsíců Jupitera:

Tendry LORETTA nefungují jako flotilní tendry, ale slouží k vybudování Krystalického štítu na ochranu Sluneční soustavy, neboli takzvaného štítu TERRANOVA.

Flotilní tendry Křišťálového impéria

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál