Esperové

Osoby se schopností Extrasensory Perception (ESP), resp. mimosmyslového vnímání (MSV), jsou také často označovány jako esperové. Pojem ESP se používá také jako synonymum pro určité parapsychické jevy.

Používání tohoto daru (zvláště pak telepatie) se nazývá také esperování.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!