Dvůr tichých strážců

Dvůr tichých strážců je náměstí ve městě Plart na Payntecu.

Náměstí je lemováno budovami ze zrcadlícího kovu, které dosahují výšky několika set metrů a dohromady tvoří kruh s průměrem deset kilometrů.

Na Dvoře tichého strážce se nachází 18 sloupů, které jsou jeden metr vysoké. Sloupy korunují oválné platformy, které ve svém nitru obsahují velké množství technických přístrojů. Ve vzdálenosti 50 centimetrů nad sloupy se vznáší energetické koule, které ve svém nitru obsahují vždy jeden zkamenělý mozek Pehrta. Mozek sám je kromě toho chráněn dodatečným ochranným štítem, který přímo obklopuje plochu mozku. Ve sloupech jsou umístěny zdroje energie a komunikační prostředky, aby mozky, když se probudí, mohli navázat kontakt s pozitronikou Payntecu.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál