Duální bytosti

(přesměrováno z: Duál)
Duální bytosti
Duální bytosti
© VPM kg.
Duální bytosti
Duální bytosti
© VPM kg.

Duální bytost je tvor stvořený kolonovými anatomy pro Terminační kolonu TRAITOR, je sestaven ze dvou půlek těla rozdílných živých tvorů - zpravidla rozdílných národů - a má obě páteře a hlavy.

Vzhled

Duální bytosti mají zpravidla přibližně humanoidní tělo, což znamená, že chodí vzpřímeně na dvou nohách a mají dvě ruce. Protože však sestávají z poloviny těla původně rozdílných bytostí, mají dvě hlavy a páteř, které jsou společně násilně sloučeny do jednoho těla. Tyto bytosti jsou tak v pravém slova smyslu duální.

V normálním případě jsou duální bytosti zkombinovány z polovin těl dvou různých tvorů rozdílných národů. Jedná-li se o živé tvory s velice se lišící tělesnou výškou, musí být tyto rozdíly vyváženy protézami, zvláštními upravenými botami a jinými pomocnými zařízeními. Přesto se však duálové pohybují často těžkopádně, nemotorně a kulhají.

Ne zřídka trpí duální bytosti velkými bolestmi, které musí být utlumovány léky. Biologická rovnováha různých polovin těla je částečně udržována přímo několika miliardami nanorobotů.

Zvláštnosti

Protože duální bytosti disponují dvěma samostatnými mozky, musí se dvě nezávislé osobnosti v těle sjednotit. Oba jednotlivci mohou v jistých mezích myslet a jednat nezávisle na druhém. Sami sebe si stále ještě uvědomují jako samostatné osoby a stále používají své vlastní jméno. Kvůli společnému smysluplnému používání a ovládání těla jsou však schopni své vědomé zcela spojit dohromady a tak se vytvoří tzv. singulární intelekt. Dosáhne-li duální bytost singulárního intelektu, považuje se za jediného jedince a má také jen jedno jméno.

Nejnižším stupněm singulárního intelektu je duální intelekt. V něm jsou obě vědomí ještě oddělené, mohou si však vyměňovat myšlenky a emoce.

Zvláště nadaní duální tvorové mohou ve stavu singulárního intelektu využívat paraschopnosti, jako například endogenní trýzeň či endogenní požitek.

Vznik

Duální bytosti byly vytvořeny kolonovými anatomy v Skapalm bárce a připraveni speciálně pro jejich budoucí úkoly. K tomuto účelu jim také byly vymazány vzpomínky na předchozí život. »Zbytečná« polovina těla je dezintegrována jako odpad.

Dá se předpokládat, že duální bytosti jsou stvořeny pouze z kopií originálních jedinců, které mohly být vytvořeny paralogovým reprotronem. Kopie jsou tak dokonalé, že mají všechny vzpomínky originálů a sami sebe za originály také považují. Protože originální těla znamenají pro TRAITOR důležitý zdroj, nesmějí být poškozena nebo jakkoliv změněna. Jsou uschována v biostázových trezorech v genetických archivech speciálně vybavených Skapalm bárek, jako je např. DERUFUS.

Jako všichni funkcionáři Terminační kolony jsou také duálové řízeni skrze Spár Laborátů.

Hodnosti a úkoly

Duální bytosti mají v Terminační koloně zvláštní úlohu. Duální kapitáni velí zpravidla velkým flotilním svazům, zatímco Duální vícekapitáni obyčejně velí tvrzím Kolony nebo vedou zvláštní důležité akce.

Známé duální bytosti

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál