Dimesexta pohon (sextadimenzionální pohon)

:Dálkový pohon pozemské konstrukce, který jako první umožnil cestu z galaxie ke galaxii s možností přestávek a nahradil tak mnohem problematičtější dimetranziční motor (umožňující přelety pouze z a do těžišť galaxií). Problém, jak transformovat normální hypersíly do určité hyperenergetické spektrální oblasti, vyřešil Waringerův tým v roce 3435 s pomoc sextagonia. To představuje konečný produkt přeměny howalgonia, transformovaného pětirozměrným ostřelováním. Sextadim pohon umožňuje pohyb uvnitř dakkarzóny, hraniční vrstvy mezi pátou a šestou dimenzí. Ultrahyperenergetický měnič a Pralitzův převaděč zachytí hyperenergii a transferují ji do nadřazených impulzů sextadimenzionálního poloprostoru. Vznikne Waringerův dakkarštít, který odstíní všechny čtyř-, pěti- a šestidimezionální vlivy. Rychlost pohybu pomocí tohoto mechanizmu je mnohomiliardonásobně vyšší než rychlost světla, proto je pohon stěží vhodný pro lety uvnitř galaxie.

:Prvním plavidlem s touto pohonnou soustavou byla vlajková loď Solární flotily pojmenovaná MARCO POLO. Dimesexta pohon zůstal pro svou složitost a vysokou cenu (právě tak jako jeho další vývojové stupně – septim paralelní pohon a transferdimenzionální pohon) vyhrazen pouze několika důležitým a speciálním plavidlům. Později tyto motory nahradila technologicky jednodušší a univerzální metagravová mechanika. Velká část konstrukčních údajů byla ztracena během Monovy diktatury.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!