Devolátor

Devolátor (zkratka pro »Devoluční komponentní zbraň«) je zbraň Kosmokratů, při jejímž použití může dojít k devoluci vysoce vyvinutých entit jako Chaotarchové nebo superinteligence, pokud vykazují transformační příznaky.

Jedna z verzí devolátoru byla vyvinuta Porleyty a, pokud je známo, byla poprvé použita roku 429 NGL proti Pánovi elementů. Tento devolátor byl sestaven ze tří komponentů:

  • Möbiův satelit: Möbiův pás z formovací energie umístěný v koróně slunce Aerthan, je asi 10 kilometrů dlouhý a jeden kilometr široký. Möbiův satelit odčerpává energii ze slunce a přemění ji tak do šestirozměrné formenergie.
  • Sextadim pulzátor: Dohromady 100 neobsazených kosmických stanic, které jsou rozmístěny v soustavě slunce Aerthan. Jejich základní část se skládá z formovací energie, howalgonia, sextagonia a jiných exotických sloučenin. Podobá se radioteleskopu o průměru 2 až 6 kilometrů. Energie dodávaná Möbiovým satelitem se hromadí v těchto stanicích a je-li potřeba, je opět vyzářena ve formě supersilných šokových impulzů na galaxie daleko.
  • Impulzní aktivátor: Asi 2 metry dlouhá, oštěpovitá zbraň z černého kovu s prst dlouhým hrotem ze sextagonia. Impulzní aktivátor může být naváděn mentálně jako dálkově řízená raketa. Hrot této zbraně slouží jako relé pro šokové impulzy vyzářené sextadimovým pulzátorem, jakmile se toto stane, nenapravitelně se rozpustí. Šokové impulzy jsou pak vysílány směrem k oběti a tím se spustí devoluce.

 

Protože tímto přístrojem lze napadnout je tělesné bytosti, musí existovat i další verze devolátoru. Devoluce THOREGONU tedy musela být vyvolána jiným způsobem.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál