Crestova pamětní cena

Crestova pamětní cena, krátce Crestova cena, je udělována solární administrativou ve dvouletých intervalech za vynikající vědecké výkony.

Zavedena byla Perry Rhodanem jako vzpomínka na Arkonidana Cresta da Zoltrala, který umožnil lidstvu přístup k arkonidské technologii a tak k razantnímu technickému a hospodářskému rozvoji a vzestupu ke galaktickému mocenskému faktoru. Zařazené práce uchazečů jsou předkládané k pečlivému prověření NATHANOVI. Pozitronika poté zvolí tu práci, jejíž teze odolá přísné zkoušce.

Vedle ceny dotované milionem solarů dostane oceněný také plocho vyhlazenou, čtyřúhelníkovou desku z tmavého kamene, na které se nachází napodobenina posmrtné masky Cresta z ryzího zlata o velikosti dlani.

Ceremonie

Celosvětově přenášená ceremonie se odehrává v hlavní kopuli solární administrativy. Po slavnostním hudebním uvedení (Pavana pro Vysokého lorda z Tuglanu) následuje projev Velkého administrátora, který připomene život a zásluhy Cresta. Nositel ceny potom dostane své ocenění a prohlásí několik slov díků přítomným.

Ceremonie je zakončena na uctění nositele ceny hudebně Suitou hořícího vodopádu z Tuglanu.

Známí nositelé ceny

  • 2326 - Stuart Rushbrook - experimentální lékařství (princip přizpůsobení cizorodým životním podmínkám)
  • 2403 - Gerald Albermale - experimentální biologie
  • počátek 29. století - Boltscha Regur
Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál