Bezpečnostní pojistka A-1

Bezpečnostní pojistka byla do Regenta nainstalována arkonidským Ka'Marentisem Epetranem da Ragnaari. Byla součástí katastrofického programu Epethus a navenek vystupovala jako zmocněnec Regenta.

Pojistka zkoumala trvale, nebo alespoň pravidelně, všeobecnou politickou situaci a rozhodnutí, která provedl imperátor z Arkonu. Odporovaly-li jeho činy v dávných dobách naprogramovaným směrnicím vedením Arkonidského impéria, například se zřetelem na nezávislost říše na jiných mocnostech, aktivovala bezpečnostní pojistka nadřazený katastrofický program Epethus k obraně Impéria. Regent potom sesadil imperátora a převzal řízení státních záležitostí.

Historie

Již v roce 1978 podporovala A-1 částečně imperátora Orcasta XXI. ve státních záležitostech a v roce 2013 ho sesadila za neschopnost. V roce 2044 zareagovala A-1 přes bezpečnostní zapojení Senekha na Atlanovu přítomnost, vypnula katastrofický program Epethus, a podřídila Regenta a tak i Impérium novému imperátorovi Gonozalu VIII.

V roce 2105 byla A-1 zmanipulována Akonany a sesadila imperátora Gonozala VIII., protože se za jeho vlády arkonidské impérium stalo příliš závislým na Terrancích. Když Regent přes Epethus opět převzal moc, objevil se Akonany zmanipulovaný Carbá da Minterol a požadoval na základě své (uměle zvýšené) inteligence uznání za imperátora. A-1 byla nyní na základě bezpečnostního zapojení Senekha oba čekatele na imperátorský trůn otestovat.

Poté co Atlan v testu podlehl, byla v roce 2106 terranskou stranou vymyšlena Operace zoufalství, která měla za cíl zabránit útoku Arkonidanů na Zemi. V důsledku expedice do minulosti, která vedla k setkání s Epetranem, a k uzavření časové smyčky, bylo aktivováno Zmatenostní zapojení a zničilo A-1 i s celým Regentem.

Aktuální data:
17.10.2021
1566 před NGL
29. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459504.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!