Antiflexní brýle

Antiflexní brýle umožňují opticky vnímat objekty zahalené deflektorovým štítem - tedy neviditelné.

V roce 2114 je vyvinuli Pozemšťané z poznatků objevených na planetě na Fossil, kde je zanechanali zde Robotikové z Mechaniky. Firma Ferguson & Ferguson dostala příkaz vyrobit 10 milionů kusů.

Použití deflektorových štítů přinášelo nevýhodu, že skrytí vojáci nebyli vidět nejen protivníkem, ale ani svými kamarády. K tomuto účelu se používaly antiflexní brýle, které dokázaly rozvinout závoj deflektorovým generátorem vytvořeného umělého zakřivení světelných paprsků kolem skrytého objektu. Brýle se daly integrovat přímo do hledí přileb bojových obleků.

Poznámka: už před vývojem antiflexních brýlí byly v kosmických oblecích integrované přístroje, se kterými se daly deflektorové štíty neutralizovat. (PR 125)

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál