Agentura pro mezihvězdná pátrání

Detektivní agentura Rogera Marata, který ji založil; McKay se k němu přidal jako společník firmy. Během pěti let se původně dvoučlenná organizace rozrostla na agenturu s pěti sty stálými zaměstnanci a pobočkami na třech stech planetách.
Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál