Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 3. tisíciletí př.n.l.
hledat

2984 před Kristem

Atlan se probouzí, zjistí, že barbarové jen minimálně pokročili, a aniž by opustil kopuli se odebírá znovu do hlubokého spánku (AHC 2)

2900 před Kristem

narozen Neter-Nacht (T 68, AHC 2)

2895 před Kristem

narozena Nefer-meryt, sestra Menese (T 68, AHC 2)

2892 před Kristem

narozen Meni (Menes) (T 68, AHC 2)

2875 před Kristem

kosmická loď Akonanů přistává na Zemi. Atlan zachraňuje Neter-Nachtovi život a odebírá se do Menefru-Mire (Memfis). Tam čtyři týdny po příjezdu léčí vládce Menese. Pomůže dobýt město Saj (T 68, AHC 2)

2874 před Kristem

Atlan unese krále města Pi-Uto a umožní tak Menesovi jeho snadné dobytí (T 68, AHC 2)

2873 před Kristem

konfrontace mezi Atlanem a Akonany; jejich vysílačka je zničena, většina je usmrcena (T 68, AHC 2)

2872 před Kristem

Atlan kreslí mapy Menesem ovládané země (T 68, AHC 2)

2871 před Kristem

Atlan a Menes navrhují potravinově distribuční systém (T 68, AHC 2)

2869 před Kristem

Atlan opouští Nefer-meryt, dává Menesovi nouzový vysílač a odebírá se zase do kopule (T 68, AHC 2)

2865 před Kristem

Nefer-meryt umírá (T 68, AHC 2)

2837 před Kristem

narozen Aha, syn Menese (T 68, AHC 2)

2815 před Kristem

Menes volá Atlana pomocí nouzového vysílače. Umírá při lovu na hrochy. Atlan po celé léto pomáhá jeho synovy Ahaovi a odchází zpět do kopule (T 68, AHC 2)

asi 2800 - 2600 před Kristem

první stavební etapa observatoře Stonehenge (HC3)

2723 před Kristem

v Egyptě začíná stavba čtvrté dynastie (883)

2699 před Kristem

Rico/Re-Anchor pomáhá při stavbě náhrobku. Architek Re-Korach ho rozšiřuje na desetinásobek; první pyramida je postavena (HC4)

asi 2650 před Kristem

na rozkaz faraóna Džosera staví Imhotep stupňovitou pyramidu v Sakkára (HC2)

2563 před Kristem

v Egyptě končí vládá čtvrté dynastie (883)

2553 před Kristem

začátek vlády faraóna Chnemu Chufu (řecky Cheops), zřejmě jako spoluregent (891)

2551 před Kristem

faraón Chnemu Chufu vstupuje na Egyptský trůn (891)

2548 před Kristem

faraón Chnemu Chufu nechává vybudovat pyramidu (891)

asi 2540 let před Kristem

Egypťané vestavují Laireho oko do Cheopsovy pyramidy (PR 883, PR 891)

2528 před Kristem

v Industalu narozena Šahi (T 152)

2502 před Kristem

Atlan je od ID pověřen, společně se Šahi a androidy Rajgirem a Charsadou založit město (Mo'enšo-tharro = »Skvostné město«) (T 152, AHC 2)

2501 před Kristem

Rajgir získává počet řemeslně dovedných otroků, čímž zvyšuje kulturní schopnosti Mo'enšo-tharro (T 152)

2500 před Kristem

Mo'enšo-tharro navazuje první obchodní kontakty s Tamara O'Vrec a dalšími městy (T 152, AHC 2)

Faraón Sahure V. vysílá expedici do Puntu (HC4)

2499 před Kristem

narozena dcera Atlana a Šahi (T 152, AHC 2)

2498 před Kristem

Atlan, Rajgir a Charsada jsou od ID uvrženy do hlubokého spánku (T 152, AHC 2)

2341 před Kristem

android Shar Hukin je stvořen na Poutníku (T 156, AHC 2)

2323 před Kristem

Shar Hukin prchá z Poutníka a přistává na Zemi. Jako Šarrukin buduje královskou důstojnost Akkadu (T 156, AHC 2)

2322 před Kristem

narozena Encheduana, Šarrukinova dcera (T 156, AHC 2)

2302 před Kristem

Atlan (Attalan-shar), Rajgir (Rhai-ghur) a Charsada (Kar-shattar) jsou od ID probuzeny. S karavanou dosahují Eš-nunna a potkávají Šarrukina (T 156, AHC 2).

2301 před Kristem

Kar-shattar zjišťuje, že je android. Šarrukin se zmocňuje odbojného města Ebla (T 156, AHC 2)

2299 před Kristem

Kar-shattar spáchá sebevraždu. Šarrukin se pokusí zavraždit Atlana, který ho odhalil a nazval androidem Shar Hukinem. Atlan a Rhai-ghur jsou znovu od ID přesunuty do kopule (T 156, AHC 2)

2285 před Kristem

Šarrukin umírá (T 156, AHC 2)

2180 před Kristem

androidi Aison, Inyx a Laamia utíkají z Poutníka, přistávají na čtyřech planetách (obyvatelé: H'arpeji, Khen'touři, Proteové a Stimvaleedi), přistávají na ostrově Kefti (Kréta) a budují osadu Knossos (T 159, AHC 2)

narozena Derione (T 159, GC2)

2161 před Kristem

Atlan (Atlantos) a Rajgir (Ranthys) jsou od ID vzbuzeni, aby pozorovali Aisonovu vládu a případně zasáhli. Pokají Derione a vstupují anonymně do Aisonových služeb. Laamia je zabita Atlanovou robolvicí. Ve vzdušeném souboji zabije Atlan H'arpeji. Později s Ranthysem zabijí Inyx. Poté zničí Stimvaleedy a Atlan zabije v souboji Aisona (T 159, AHC 2)

2161-2159 před Kristem

před svým návratem Atlan a Ranthys na Kefti na rozkaz ID plní civilizační opatření, díky čemuž se ostrov stane kulturním centrem Středozemního moře (T 159)

asi 2060 před Kristem

propuká onemocnění u Haluťana Ternala Malata, které se vyznačuje záchvaty šílenství, což způsobuje, že se obrátí proti svým vlastním lidem. Pokusy o uzdravení jsou neúspěšné; pacient je vypovězen (T 173, AHC 3)

2019 před Kristem

narozen Nianchre (HC3)

2008 před Kristem

faraón Mantuhotep II. vstupuje na trůn (HC4)

2007 před Kristem

narozena Asyrta-Maraye (T 162, AHC 3)

2001 před Kristem

narozena Alaca (T 162, AHC 3)