2. století

z Databáze Multiversa

117

8. srpna

Trajan umírá v Selinusu; Hadrian se stává císařem (AHC 8)

121

26. dubna

V Římě narozen Marcus Aurelius Antonius (AHC 8)

130

15. prosince

V Římě narozen Lucius Aelius Aurelius Commodus (AHC 8)

136

Povstání Bar-Kochba selhává; učenec a politik Akiba Ben Joseph umírá jako mučedník (T 151)

138

10. července

Císař Hadrian umírá v Baiae; jeho adoptivní syn Antoninus Pius se stává císařem (AHC 8)

143

Římský císař Titus Aurelius Antoninus Pius nechává severně od Hadrianova valu v severní Británii založit Antoninusův val (AHC 8)

145

Svatba Marca Aurelia a Fausty, dcery Antoninuse Piuse (AHC 8)

146

11. dubna

V Leptis Magna narozen Lucius Septimus Severus (AHC 8)

Římský císař Titus Aurelius Antoninus Pius povýší Marcuse Aureliuse na spoluvladaře (AHC 8)

148

Patroklos, uprchlý řecký otrok a vypravěč, dorází do Oázy (T 266, AHC 8)

kolem 150

Vzniká olmécký náhrobní kámen z La Mojarra (AHC 7)

150

Ptolemaios uveřejňuje svou geocentrickou planetární teorii v díle »Almagest« (PR 312)

V Oáze narozen Oncusind (T 266, AHC 8)

161

7. března

Římský císař Titus Aurelius Antoninus Pius umírá v Loriumu (AHC 8)

Císař Marcus Aurelius povýší svého adoptivního bratra Luciuse Aureliuse Veruse na spolucísaře (AHC 8)

Lucius Aurelius Comodus, »syn« Marcuse Aureliuse, narozen v Římě (AHC 8). Vykazuje přítomnost extraterrestrických genů, které ho strhnout k pošetilým činům (AT 376)

162

Časová kapsle Algonin-Yatta se materializuje před Římem (z roku 2649). Dorstellarain prochází zemí a bojuje pod jménem Dorjan Pthoricus Clanocis jako gladiátor v koloseu. Získá důvěru Marcuse Aurelius a vydá se s ním na válečné tažení proti Parthům (AT 375)

Anlytha se postará o krátkou dislokaci časové kapsle do roku 166 (AT 376)

163

V Babylónu se Dorjan dozví o zlatém pokladu Akonana Jahr-Hunta. Když ho napadnou poslední potomci mimozemských otroků, zabije je (AT 376)

166

V Římě předá Dorjan Algonkin-Yattovi zlatý poklad, ze kterého zvěd získá potřebných třicet gramů magických zlatých atomů (AT 376)

Když se kapsle opět vrátí do roku 2649, nedodrží Dorjan stanovenou úmluvu. Zůstane v minulosti po boku Marcuse Aureliuse (AT 376)

169

Lucius Verus umírá v Altinumu; Marcus Aurelius se stává jediným vládcem (AHC 8)

170

Oncusind se stává strážcem Oázy (T 166, AHC 8)

176

Císař Marcus Aurelius povyšuje svého syna Commoduse na spoluvladaře (AHC 8)

177

Marcus Aurelius nechává v Lyonu pronásledovat křesťany (AHC 8)

180/181

Atlan, Usha Tizia a Narnia se probouzejí. Atlan uskutečňuje zkušební let s lodí LARSAF: TŘI-DVA. Římským legionářům je zabráněno přiblížit se k Oáze (T 266, AHC 8)

17. března

Císař Marcus Aurelius umírá ve Vindoboně (Vídeň) na mor; jeho syn Commodus se stává římským císařem (T 266, T 271, AHC 8)

186

4. dubna

V Lyonu narozen Marcus Aurelius Antonius Caracalla (AHC 8)

192

Commodus je zardoušen. Pertinax se stává císařem, jeho nástupcem je určen Didius Julianus; definitivně na trůn nastupuje Septimus Severus (T 266, T 271, AHC 8)

193

Atlan, Usha Tizia a Narnia jsou probuzeni. Atlan se nechá na zkoušku zavřít na měsíc do lodi (T 266, T 271, AHC 8)

Atlan startuje ze Země s LARSAF TŘI:DVA k Venuši (T 266)

Atlan je od venušského řídícího mozku, Komandanta, vpuštěn do základny. Po dlouhém zvažování a dlouhém rozhovoru s ID se zřekne přivolání Arkonské flotily. Nechává LARSAF TŘI: DVA rozebrat a vrací se se stíhačkou LARSAF DVA: TŘI zpět na Zemi (T 271, AHC 8)

Septimus Severus je jmenován římským císařem (AHC 8)

194

Po kárajících »božských« slovech k obyvatelům Oázy se Atlan, Arconrik, Usha Tizia a Narnia stahují zpět do kopule (T 271, AHC 8)

Septimus Severus poráží proticísaře Pescenniuse Nigera u Issos (AHC 8)

197

Septimus Severus poráží proticísaře Clodiuse Albinuse u Lyonu (AHC 8)

198

Caracalla se stává spoluregentem římského císaře Septimuse Severuse (AHC 8)

199

Septimus Severus dobývá parthské hlavní město Ktesiphon (AHC 8)