svazek 98

Hans Kneifel

Wettfahrt der Entdecker

Cesta objevitele

Romány 98 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Osamělý v čase v jižních mořích - jako první obeplouvá svět
z Databáze Multiversa
Atlan Z Arkonu se znovu vynoří mezi lidmi Země. Začíná nový věk - éra objevování. A Osamělý v čase se rozhodne, stát se pionýrem a zprostředkovávat nové ideje.