svazek 86

Hans Kneifel

Feldzug der Mörder

Vrahovo válečné tažení

Romány 86 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Osamělý v čase ve vojsku Hunů - plánuje smrt tyrana
z Databáze Multiversa
Tentokrát to nejsou žádní cizí kosmonauti, žádný invazoři z hvězd, co donutí Krystalického prince Atlana opustit jeho podmořskou kopuli - jsou to tlupy barbarských nomádů, Hunové vedení Attilou. Jeho jezdci pronikají nezadržitelně na západ, a Atlan se zasáhne, aby zachránil vzkvétající kontinent před smrtí a zpustošením.