svazek 68

Hans Kneifel

Die Säulen der Ewigkeit

Sloupy věčnosti

Romány 68 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Osamělý v čase jako poradce božího krále
z Databáze Multiversa
Strážní automatika podmořské kopule zaregistrovala atomový výbuch. Osamělý v čase procitne a vydá se na pátrání po cizích kosmonautech, kteří dospěli na Zemi. Atlanovo vyprávění ze dnů faraónů