svazek 386

Peter Terrid

Welt über den Wolken

Svět nad mraky

(česky: březen 2000)
Romány 386 (Česká obálka) Romány 386 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa
Sykocořane jsou slastní a spokojeni lidé žijící v obrovských měs­tech létajících nad jejich planete Vědí, že povrch planety je nejnebezpečnějším místem, jaké si dovedou představit, a že na něm žijí divoké šelmy. Je jednoduché šle věřit naučeným poučkám. Ale Fylrina zajímá, kde se mésti vzala a jak fungují, řeší zadané úlohy jinak než ostatní, a proto musí město opustit. Jednoduše ho shodí padákem dolů. Na planetě však velice brzy zjistí, že jeho svět je úplně jiný, než si představoval...