svazek 330

Hans Kneifel

Die Höhlen der Zukunft

Doupata budoucnosti

Romány 330 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Arkonidan na Divokém západě a ve Washingtonu
z Databáze Multiversa
Jako již několikrát v posledním století vystupuje Atlan znovu proti Nahith Nonfarmalemu, psychoupírovi z cizí dimenze. Arkonidan se pokouší odvrátit nevýslovné utrpení z lidstva. Jevištěm jeho akce jsou Spojené státy Americké v předvečer války Sever proti Jihu