svazek 325

Hans Kneifel

Das Buch der Kriege

Kniha války

Romány 325 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Válečné tažení Napoleona z pohledu muže z Arkonu - Atlanovo dobrodružství v čase
z Databáze Multiversa
Navzdory obrovské námaze se Atlanovi, strážci Terry, nepodařilo vyřadit Nahita Nonformaleho, obludu vysávající duše z odjinud, který se pase na utrpení lidstva. Nyní, v roce 1798, po zahájení napoleonského válečného tažení, se o to pokusí Arkonidan znovu