Psionická bašta

(přesměrováno z: Projekt psionických bašt)
z Databáze Multiversa

Jako psionickou baštu – krátce psibu nebo psiobaštu – označujeme planetu, do níž Lemurové v časech Haluťanské války „implantovali“ určité množství psionické hmoty (Centauri 11, Monolit 5).

Všeobecně

Pozice všech psionických bašt byly zaznamenány v Lemurském válečném kalendáři. Souřadnice byly známy toliko Tamradům Velkého Tamania (Monolit 5).

Většina psionických bašt byla pravděpodobně vytvořena implantováním 17 miligramů psionické hmoty, uložené v plášti z drokarnamu.

Popis funkce

Vyzařování psionické hmoty bylo nastaveno speciálně proti Bestiím, respektive Haluťanům. Pokud se Bestie přiblížily k některé z psionických bašt, uvrhlo je takzvané „letargické záření“ do netečného stavu. Útoky proti baštám tak byly vyloučeny.

Známé psionické bašty

Celkem bylo na psionické bašty změněno 432 planet.

Dějiny

Psionické bašty byly vytvářeny v 51. tisíciletí před Kristem v rámci „projektu PSI-bašt“, na němž se mimo jiné podílel také Tamrada Nevus Mercova-Ban. V roce 50 000 před Kristem začal časový poutník Selaron Merota se sabotáží projektu. Odcizil tři originální výtisky válečného kalendáře. Pravděpodobně bylo také usnesení sněmu Tamradů o ukončení nákladné psionické implantace dalších planet ovlivněno Selaronem Merotou.

V roce 2833 ukradlo komando Šediváka – jinak Mistra ostrovů Comdena Partana – fragment válečného kalendáře z Lemurského muzea v Terranii. Šedivák se snažil získat v baštách uloženou psionickou hmotu. V následujících letech opakovaně použil situační transmiter k tomu, aby z cílových planet prostřednictvím efektu Redbone vytrhl obrovské kusy planetární hmoty. V hyperprostoru byla psionická hmota oddělena ostatního materiálu. Tato „hlušina“ se posléze díky efektu suddenly materializovala na různých obydlených světech a zavinila děsivé katastrofy (Atlan 89).

Roku 2842 objevil specialista USO Baggo Arnvill psionickou baštu Goslania/Formar. Staniční počítače byly ještě v provozu.

V roce 1345 NGL začala Terminační kolona TRAITOR s transformací světů Mléčné dráhy na parcely chaotenderu VULTAPHER. Nápadné přitom bylo, že s Drorahem a Hayokem byly za prvotní cíle parcelování vybrány planety, které náleželi mezi psionické bašty.

Zdroje

PR 2360, PR 2364, Centauri 11, Monolit 5, AT 89AT 99