Plantagoo

z Databáze Multiversa
Důležité národy a superinteligence:
Galorňané, Centrifaalové, Taš-Ter-Mani

O Plantagoo je toho dosud známo relativně málo. Převládajícím jazykem je standartní Goo a rozmanitost národů se podobá Mléčné dráze.

Technika národů Plantaga pokulhává za Mléčnou dráhu nejméně o 2500 let. Používají transiční pohon, střílejí z termoděl a dezintegrátorů; počítají pozitronikou.

Hlavní národy Plantaga jsou Centrifaalové, Krooghové, Paradeové, Mocksgetgerové a Taš-Ter-Manové. Mezi národy vynikají Centrifaalové, kteří se na severní straně galaxie rozšířili přes dvacet systémů. Jejich domovský systém je Centrum Centrifaalů.

Od dávných časů jsou Galorňané vládnoucím národem Plantaga. Jimi obydlené systémy a planety nejsou nikomu známé, z bývalých planet je znám pouze Galorn na severu, kde už ale Galorňané nežijí. I přes své vzezření o nich lidé Plantaga skoro nic nevědí. Jsou jediným národem v galaxii disponujícím vysoce vyvinutou technikou, platí za pohádkové, nepochopitelné bytosti. Etika Galorňanů je vysoce vyspělá. Nikdo neslyšel, že by Galorňané zabíjeli, drželi otroky nebo někoho vykořisťovali. Ale dávají národům Plantaga shifting, který použijí v roce 1289 NGL na národ Centrifaalů.