svazek 987

Marianne Sydow

Die sanften Invasoren

Mírní invazoři

vydáno: 1980    
čas děje: 3587
Perry Rhodan 987 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Občané hvězného města - v zajetí záření kvant
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Alurus a Servus - služebníci kosmokratů

Dihat, Vellin a Keefer - androidi z Alurusovi posádky

Thezein, Falreyl a Jakyl - tři občané Art'Yschall

Ronald Tekener a Jennifer Thyron - Terranci zkoumají spórovou loď

Na palubě spórové lodi získá mnoho občanů Yschu zpět svá stará těla. Zbytkové záření on a noon-kvant zesílí touhu na splynutí občanů, kteří si ze šesti obřích kosmických lodí chtějí vybudovat nové hvězdné město.

Na útěku před občanem Falreylem, který chce asimilovat jeho vědomí, narazí antilopě podobný Thezein na androidy, které Alurus na palubu GOR-VAUR vyslal, aby jí připravil na předání Terrancům. Pod vlivem záření kvant si Dihat, Vellin, Keefer a ostatní androidi vyvinou city a vnímání1). Po počátečních střetech s malými, cizorodými občany Ysche se androidi rozhodnou zůstat s nimi na palubě spórové lodi, aby si udrželi nově získanou svobodu.

Mezitím dorazí Ronald Tekener a Jennifer Thyron s YÜLAN a dalšími pěti kulovitými loděmi ke spórovým lodím. Alurus se je marně pokouší přemluvit od letu do GOR-VAUR. Ve spórové lodi se Tekener a jeho žena setkají s Thezeinem. Ten znovu uprchli před Falreylem a přijal vědomí Jakyla, který kdysi podporoval Zagaryma, Sinjadyla a jejich společníky. S Jakylovou pomocí objasní Spaltling oběma Terrancům dějiny hvězdného města. Náhle se občané Yschu začnou znovu měnit v krystaly. Zároveň zanikne záření kvant. Android jsou opět bezdušší a vrátí se zpět na svou mateřskou loď. Na cestě ke svému space-jetu narazí Ronald Tekener a Jennifer Thyronová na dětsky malého, odumřelými květy pokrytého tvora. Je to Falreyl, který se zbavil osmi tisíc vědomí, které shromáždil. Vysvětlí Terrancům, že občané brzy poznali, že obsazením spórové lodi se dopustili krádeže, nemohli ale vzdorovat pokušení a stali se oběťmi zpočátku podceňovaného záření.

Krystalické roje převezmou zbytky záření kvant, přejdou do lineárního prostoru a zmizí s neznámým cílem. Jako poslední občan krystalizuje nakonec také Falreyl.

Poté co terranské astronauty dva dlouhé dny seznamují s obsluhou spórových lodí, stáhne se Alurus a Servus se svými válcovitými loděmi pryč. Doprovázeny křižníky LSP a GAVÖKu, vydá se šest spórových lodí na cestu do Sluneční soustavy.

Tam čeká Julian Tifflor a ostatní odpovědní stále marně na zprávu Jena Salika2) a obávají se, že se v Mléčné dráze může kdykoliv objevit třetí vlna vesmírotřesení.