svazek 73

Kurt Mahr

Die drei Deserteure

Tři dezertéři

vydáno: 1963     (česky: 1996)
čas děje: 2042
Perry Rhodan 73 (Česká obálka) Perry Rhodan 73 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Nový zvrat v galaktické válce! 7 000 bitevních křižníků je v pohotovosti!
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – 3 000 lodí jeho Solární flotily je připraveno k boji

Podplukovník Chellish - Zaslouží si »modrou kometu«

Horace O. Mullon - Když se vzbudí, je už krize zažehnána

Walter Suttney, Ronson Lauer a Oliver Roane - Kvůli jejich zradě je Galaxie na pokraji války

Ilustrace:
Perry Rhodan 73 (Ilustrace 1)

Vědecké výpočty odhalily, že uprostřed roku 2043 dojde v sektoru Myrtha k průniku druufského universa, a proto v září 2042 bude na Gray Beastu vybudována základna loďstva Solární flotily. Po tuto dobu bude velká část »Asociálních volných osídlenců« evakuována na Venuši, zatímco přibližně tisíc z nich vstoupí do flotily.

K nim patřili také Walter Suttney, Ronson Lauer a Oliver Roane, kteří příslušeli do bezpečnostního oddílu za hrůzovlády Waltera S. Hollandera nad Greenwichem1). 2. října 2042 dezertují a přinutí nadporučíka Guntera Chellishe, aby s nimi odletěl do sousední oblasti centra Mléčné dráhy, kde leží slunce Latin-Oor2). V tétou soustavě se zdržuje arkonidská flotila, protože zde, podle padělaných údajů z positroniky TIGRIDU3), má ležet Země. Suttney, Lauer a Roane chtějí s arkonidskými loděmi navázat kontakt a zničit nenáviděnou vládu Perryho Rhodana4), zatímco by Regentovi vyzradili galaktickou pozici Terry.

Generál Conrad Deringhouse zapojí do velké pátrací akce po dezertérech Solární flotilu. Ta má úspěch teprve až poté, co se Chellishovi podaří vypojit absorbér vlastních frekvencí gazely. Loď zrádců bude zaměřena šestnáct světelných let od soustavy Latin-Oor, v systému Caligula. Po hovoru s Rhodanem se Naati, velitelé arkonidské flotily v soustavě Latin-Oor, vzdají. Tři dezertéři, kteří přistáli na Tantalu, první planetě Caliguly, se vzhledem k hrozícímu nebezpečí dostanou do sporu a bojují mezi sebou. Chellish a Roane, kteří jediní přežili, budou 14. října vzati na palubu DRUSUSu2).