svazek 503

Clark Darlton

Planet der Digger

Planeta kopáčů

vydáno: duben 1971    
čas děje: střed a konec července 3441
Perry Rhodan 503 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
S GOOD HOPE II na světě za Hejnem – akce na okraji Galaxie
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor cestuje na GOOD HOPE II.

TO – Nesmrtelný z Poutníků navštíví Arkonidana Atlana.

Gucky – Myšob zažije trapné překvapení.

Flinder Tex Gruppa – Vrchní horník na Hidden Worldu.

Herschell Anders – Gruppův průvodce.

Seržant Bark Khor – Muž odpovědný za stanici USO.

Blíží se konec července roku 3441 pozemského kalendáře. Perry Rhodan, který se teprve nedávno vrátil na Zemi z galaxie Gruelfin, stojí nad troskami toho, co po celá staletí lopotně budoval. Zanechal spolehlivého MARCA POLA v terranijském přístavu a se 60 druhy, mezi něž patří i Gucky s Atlanem, vyrazil s GOOD HOPE II, speciálně vybaveným planetárním křižníkem, znovu do nejistoty.

Perry Rhodan nemá na výběr, i když by si náprava chaotických poměrů, vládnoucích na Zemi, vyžadovala obětavou práci každého ohlupením nezasaženého člověka. Jenže chaos je od chvíle, kdy se před přibližně sedmi měsíci objevilo tajemné „Hejno“, všudypřítomný. Netýká se jenom Sluneční soustavy, ale zaplavil celou Galaxii. To alespoň tvrdí nouzová volání imunních ostatních národů.

Perry Rhodan chce zjistit, co je Hejno vlastně zač. Vychází z domněnky, že by se dal najít lék proti Hejnem vyvolané manipulaci gravitační konstanty, která vyvolala ohlupení většiny galaktických národů, nebo přesvědčit vládce Hejna, aby neprolétali Mléčnou drahou.

Rhodanova nevelká kosmická loď už mezitím ulétla pozoruhodnou vzdálenost. GOOD HOPE II je nyní za Hejnem – jejím cílem je PLANETA KOPÁČŮ...


GOOD HOPE II letí k hvězdnému Roji a soustavě, která se nachází za jeho koncem. Dne 14. července 3441 narazí Atlan na palubě na Všebytost z Poutníku, která vystupuje v podobě starého muže. ID varuje před tím, aby lidé podcenili nebezpečí vycházející z Roje. Mléčná dráha pravděpodobně není první galaxií, kterou tento útvar navštívil. Nepředstavuje tedy hrozbu pouze pro Galaxii, nýbrž pro celé Univerzum.

Roj měří na délku asi deset tisíc světelných let. Po předním voji, tvořeném dvěma obrovskými shluky energetických bublin, následuje hlavní část a nakonec zadní voj. V prostoru za Rojem dosáhne GOOD HOPE II skryté soustavy, stojící pod ochranou USO. Na Hidden World I, první planetě malého tmavočerveného slunce Rubin Omega, je malá hornická kolonie, která má deset tisíc obyvatel. Těží se fosilní ostatky vymřelého termitího druhu. Horník Flinder Tex Gruppa, který za svou imunitu vděčí řetězu z devatenácti fosilních ostatků, zjišťuje, že posádka stanice USO přišla o život. Následujíce jeho nouzové volání přistane na Hidden World Perry Rhodan.

Zachránci musí bojovat s agresivními, pohyblivými rostlinami a ohlupenou populací planety. Nakonec dosáhnou stanice USO. Pomocí Gruppových fosilií se podaří normalizovat stav částečně ohlupeného Icho Tolota. Imunní Lark Sentas, který s obchodním plavidlem TRADER dosáhl Hidden World, je vyzván Rhodanem, aby spolu s Grupou střežil stanici USO. Dne 28. července opustí GOOD HOPE hornický svět a vydá se k planetám, které leží na trase cesty hvězdného Roje.