svazek 487

William Voltz

Ich, der Ganjo

Já, Ganjo

vydáno: 1971    
čas děje: 3438
Perry Rhodan 487 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Výpad do centrály Pramáti – Ovaron bojuje o své dědictví
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Ovaron – Ganjo bojuje o své dědictví.

Fenarol – Falešný Ganjo.

Perry Rhodan – Ovaron průvodce a pomocník.

Tetman Tarino – Velitel loďstva soustavy Syveron.

Temný Terton – Ovaronovo negativní dvojče.

Guvalaš – Ovaronův soupeř.

Jamconš – Velitel TARSONU.

Ve Fenarolovi, na příkaz Taškara Mimasbeše genovou manipulací vyrobeném falešném Ganjovi, vzrůstá nenávist vůči Guvalašovi a pedovodům, kteří jím opovrhují a nestydatě ho využívají ke svým plánům. Fenarol se osvobodí a zastřelí pět pedovodů ve chvíli, kdy chtějí použít komudakové přístroje. Přeživší sextovod Guvalaš usmrtí Fenarola a za pomoci komudakového opasku unikne transmiterem.

Mezitím dorazí Ovaron a Perry Rhodan s osm set metrů dlouhým křižníkem TARSON, sesterskou lodí Tarinova vlajkového plavidla na Sikohat a vniknout do Ovaraše, centrálního obelisku, aby konečně nalezli Pramáti. Ovaron se musí probojovat k programovací centrále. Proti němu stojí Terton, Temný, kterého dle jeho dvě stě tisíc let starého rozkazu vytvořila Pramáti. Terton je energetická projekce bez tváře, stvořená ze sumy negativních vlastností Ganja. Při pokusu převzít Tertona pedotransferem splyne Ovaron se svým černým dvojčetem.

Pramáti oznámí, že byla během Mošakenova panování dalekosáhle modifikována vědci generála Farra. Ona sama nařídila stvoření Sběračů, vyslala je do Terrošského rudého mračna a poslala průzkumné oddíly po celém Gruelfinu. S částí Sběračů však bylo přerušeno spojení. Deset tisíc Sběračů se vrátilo, avšak čtyřicet tisíc dalších, umístěných v rudém oblaku, nereaguje na Pramátiny povelové impulzy. Transmiterem se Ovaron a Rhodan vrací na Erysgan, kde byla zlomena moc Gulavašových příznivců. Spolu s Rhodanem a Ganjatory opustí Ganjo Farrobanu a odebere se do Cappinoči. Sumpfhenry zůstává mezi Farrogy.