svazek 2889

Verena Themsen

Im Kerker des Maschinisten

V žaláři strojníků

vydáno: 30. prosince 2016    
čas děje: 16. až 21. září 1522 NGL
Perry Rhodan 2889 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
z Databáze Multiversa
Ilustrace:
Perry Rhodan 2889 (Ilustrace 1)