svazek 2796

Leo Lukas

Ultima Margo

Ultima Margo

vydáno: 20. března 2015    
čas děje: 10. října – 14. listopadu 1517 NGL
Perry Rhodan 2796 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Galaktici spouští čtyřfázový plán – na hlavní planetě naatské federace
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Atlan da Gonozal a Perry Rhodan – Arkonidan a Terranec inicializují projekt Ultima Margo.

Kulgneeck – Naat se dá dohromady s nesprávnými lidmi a dostane se z deště pod okap.

Lisher Vincallen a Kleif Hannsen – Agenti SPL jsou zvyklí jednat nenápadně.

Gucky – Ilt nečekaně potká novou přítelkyni.

Shiona Varmdalen – Oxtorňanka se prokáže jako vychytralá diplomatka.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2796 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, se událo mnohé: Terranci dospěli ke vzdáleným hvězdným ostrovům, potkali bezpočet vesmírem cestujících civilizací a narazili na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou odvrátit světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil.

Perry Rhodan s posádkou dálkové vesmírné lodi RAS ČUBAJ ve vzdálené galaxii Larhatoon vypátral, že vlastní říše Atopů leží v Začasé zemi. V Atlanovi má k dispozici pilota, který ho k tomuto zvláštnímu místu může dovézt, avšak potřebuje ještě loď Atopického soudce. Perry Rhodan, Atlan a bývalý imperátor Bostich proto vyvinou plán k dobytí korábu CHUVANC, osobní lodi soudce Chuva, toho času pobývajícího v arkonském systému.

Protože je Atlanova domovina pečlivě střežena, je třeba vylákat Chuva ven. Jenže jak by měla vypadat návnada? Bez CHUVANCU nemůže být překročena „poslední hranice“, za níž leží Začasá země. Perry Rhodan a jeho druzi proto spouští projekt ULTIMA MARGO...


Atopický tribunál zdá se nepřemožitelný. Pomocné národy Atopů mají podle všeho nevyčerpatelné zálohy a jsou schopny technických výkonů, o jakých si mohou Galaktici nechat jen zdát. Atopové samotní jsou nezranitelná, mocná individua s vesmírnými koráby, s nimiž nic nesvedou ani ty nejsilnější jednotky a obrovské flotily Terranců a Arkonidanů. Dokonce i v tréninkových bojích, které toho času probíhají ve staveništi Neoganymedu, kde byla postavena kopie části CHUVANCU, Terranci žalostně selhávají.

Ale ať už protivník silný jakkoli, přesto může mít Achillovu patu. V případě Atopického soudce Chuva jsou to Naatové. Chuv má pro tento lid slabost, v neposlední řadě snad proto, že je sám zčásti Naat. V říjnu 1517 NGL dá Shekvalu Gennerycovi příkaz, aby v soustavě Naata vybudoval portál dálkového transmiteru, skrze nějž by se mohli tam sídlící Naatové vracet do své pravlasti, systému Baag.