svazek 2794

Michelle Stern

Jäger der Jaj

Lovec Jaj

vydáno: 06. března 2015    
čas děje: 15. – 17. srpna 1517 NGL
Perry Rhodan 2794 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Tajný plán startuje – zápasí o budoucnost Sluneční soustavy
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Gucky – Myšob se Jaj postaví čelem.

Perry Rhodan – Terranec vede pohovor.

Orion Desch – Agent SPL je víc než jeden člověk.

Quella Feofee – Historička učiní vzrušující objev.

Hayoo Tiffneric – Onryoňan nenávidí trojice.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2794 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou odvrátit světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil. Zatímco tribunál buduje svou moc nad celým hvězdným ostrovem, formuje se hnutí odporu.

Perry Rhodan s posádkou dálkové vesmírné lodi RAS ČUBAJ ve vzdálené galaxii Larhatoon vypátral, že vlastní říše Atopů leží v Začasé zemi. V Atlanovi má k dispozici pilota, který ho k tomuto zvláštnímu místu může dovézt, avšak potřebuje ještě loď Atopického soudce.

Po návratu do Mléčné dráhy vypracují Perry Rhodan, Atlan a eximperátor Bostich plány k dobytí korábu CHUVANC, osobní lodi soudce Chuva, pobývajícího v arkonském systému. Nejdříve je však třeba učinit mnoho příprav. Rhodanovi zejména leží na srdce osud domovského světa. Zde se z Guckyho stane LOVEC JAJ...