Perry Rhodan 2785 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2785
Název:Rytíř a soudkyně
(Der Ritter und die Richterin)
Autor:Leo Lukas
Cyklus:Atopický tribunál
Vydáno poprvé:02. ledna 2015
Vydáno v češtině: -
Čas děje: květen 1517 NGL
Psychoduel v KOLÉBCE LÁSKY – Atopka vypráví o budoucnosti
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Saeqaer – Atopická soudkyně učiní vážné rozhodnutí.

Atlan – Poslední Rytíř Hlubiny chce být pilotem soudcovské lodi.

Perry Rhodan – Kardinální fraktor má co dělat s Bůžky Roje.

Pi Ta Äl-Khen a Struugh – Atreoponti nechtějí zklamat soudkyni

Ilustrace:
Perry Rhodan 2785 (Ilustrace 1)
© VPM kg.

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou odvrátit světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil. Zatímco tribunál buduje svou moc nad celým hvězdným ostrovem, formuje se hnutí odporu.

Perry Rhodan s posádkou dálkové vesmírné lodi RAS ČUBAJ ve vzdálené galaxii Larhatoon vypátral, že vlastní říše Atopických soudců leží v Začasé zemi. K tomu, aby se mohl vydat na toho zvláštní místo, však Rhodan potřebuje Atlana jako pilota a soudcovský koráb jako dopravní prostředek.

Taková se tedy aktuální mise Terranců. Tým Galaktiků se odváží výpadu na CHEMMU DHURGU Atopky Saeqaer. A tak se dojde k setkání RYTÍŘE A SOUDKYNĚ...


Atlan a jeho průvodci jsou vpuštěni do řídící centrály CHEMMY DHURGY. Rytíř Hlubiny dokonce dostane svolení, aby zkusil své štěstí v roli pilota soudcovské lodi, je ale varován Bílým Bacctem. K řízení kosmické lodi je zapotřebí mentální klíč, a tím Atlan nedisponuje. Promptně se Arkonidan, který se rozhodl varování ignorovat, ocitne ve vážných problémech, a díky tomu se do potíží dostane i soudcovská loď. Tu se objeví Pend 109. Vysvětlí, že plavidlo již má svého pilota, totiž Saeqaer. Protože nemá žádný zájem, aby byl jeho současný domov rozerván na kousky, přesune Pend Atlana na několik momentů do paralelního univerza, v němž Arkonidan může převzít kontrolu nad lodí. Tímto způsobem je nebezpečí zažehnáno. Pend zmizí, zato se objeví Saeqaer. Atlan požádá o volný odchod. Na oplátku slibuje, že Galaktici nechají CHEMMU DHURGU na pokoji. Saeqaer dá vetřelcům lhůtu jednoho dne. Pokud do té doby neopustí palubu, posádka CHEMMY DHURGY je bez milosti zlikviduje. Perry Rhodan, Sichu Dorksteiger, Gucky, Avestry-Pasik a Gholdorodyn se za pomoci Jeřábu transportují do Glóbu-2.

Atlan tak snadno neunikne; musí se soudkyní vést dlouhý rozhovor. Saeqaer je posledním Rytířem Hlubiny mocně okouzlena a fascinace je oboustranná. Oba si vypráví své životní osudy. Atlan se dozví víc o Infinitu. V budoucnosti získá Larhatoon po několika chronoarchitektonických zásazích vlastní, od zbytku univerza odříznutý časoprostor a je zahalen do neproniknutelné bariéry. V tomto Infinitu vládne mír, všechny kosmické hádanky jsou vyřešeny. Za 70 miliard let bude Saeqaer nalezena v rakvi, která vypadne z trhliny v časoprostorovém kontinuu. Zdánlivě mrtvá je achronální osobou. Probudí se k životu, a proto dostane jméno, které značí „Naděje za smrtí“ a neustále mládne. Zjistí, že je těhotná a když naváže mentální kontakt s nenarozeným dítětem, ukáže se, že jde o její vlastní matku. Jednoho dne Saeqaer obdrží rozkaz z Thezu. Odebere se do Začasé země a později se vrací jako atopická soudkyně, vybavená CHEMMOU DHURGOU. Nevrátí se do Infinita, vydá se do minulosti, kde společně s Krystalickým soudcem zabrání zániku Larhatoonu a uvede do chodu události, které mají jednoho vzdáleného dne vést k proměně Larhatoonu v Infinitum.

Avestry-Pasik se oddělí od Rhodanovy skupiny, aby na vlastní pěst pátral po artefaktu první larské civilizace. Zbytek týmu je nucen akceptovat, že jejich trojský kůň (ECELLU) upadl pod cizí vliv a byl transportován k Průniku. Uvnitř těžkého křižníku se shledávají Atreoponti Struugh a Pi Ta Äl-Khen, kteří se snaží vypátrat, co je zdrojem pro Saeqaer tak zajímavého 6D záření. Neunikne jim, že se falešného vraku zmocnili takzvaní Kočovníci. Z různých národů pocházející tuláci již dlouhý čas narušují klid CHEMMY DHURGY. Podvrátila je parazitická kolektivní bytost a teď na její pobídku převzali kontrolu nad ECELLU. Když se křižník přiblíží k Průniku, vloží se do událostí Veszi. Svými parasilami zničí tito příbuzní Bůžků Roje roboty TARU-X-T a zaviní zřícení ECELLU. Atreoponti uniknou (Gucky jim telekineticky pomůže k poměrně měkkému přistání), ale Struugh je těžce zraněn a později umírá. Pi Ta Äl-Khen dostane od Saeqaer svolení, aby spolupracoval s Galaktiky a zachránil zdroj 6D záření, ale soudkyně samotná nezasáhne – možná ani ona nemá Veszi tak docela pod kontrolou.

Avestry-Pasik zrekrutuje Kočovníky, kteří zůstali u místa pádu ECELLU, a najde s jejich podporou artefakt. Je to silně miniaturizované žebro, a shoduje se s prstní kůstkou, uloženou ve Vektorionu. Mezitím vstupuje psychohra mezi Atlanem a Saeqaer do dalšího kola. Arkonidan skrze své poslední příběhy získá dost poznatků, aby se odvážil blufu. Tak mu soudkyně prozradí, že je CHEMMA DHURGA vybavena nanejvýš zvláštní pohonnou soustavou: transchronální budič jí umožňuje, aby přes Synchronii dosáhla libovolného času. Saeqaer nakonec naznačí, že touží po návratu do Infinita. Rozhovor s Atlanem ji přiměje k rozhodnutí, aby se s CHEMMOU DHURGOU vrátila domů. Rhodanovi lidé nemají proti Veszi ani tu nejmenší naději. Jen mrtvolám Protohetosanů (nebo tomu, co se z nich stalo) vděčí Galaktici za své přežití. Ostatky vytvoří energetický tunel, kterým se skupina dostane do bezpečí. Veszi zničí pouze ECELLU a následně se vrátí do Průniku. Tímto činem se definitivně vyčerpá energie NASEF ekvivalentů, která přetekla z Řádových stél na Protohetosany.

Nazpět v lodi RAS ČUBAJ jsou shrnuty získané poznatky. Při svém krátkém pobytu v paralelním univerzu Atlan získal mentální klíč (komplexní myšlenkový diagram). ANANSI klíč zkopíruje prostřednictvím metody SEMT z Atlanovy mysli. Protože v Larhatoonu už nemohou nic víc získat – Saeqaer se držela svého prohlášení a skutečně zmizela s CHEMMOU DHURGOU a Krystalický soudce nevlastní osobní kosmickou loď – jsou zahájeny přípravy k návratu do Mléčné dráhy. Cesty se chtějí zúčastnit také Gholdorodyn a Eldhoverd. Nyní je zřejmé, že se pilot soudcovské lodi, tedy soudce sám, nesmí nacházet na palubě, pokud má být plavidlo ovládnuto Atlanem. Arkonidan mluví ještě o jedné věci. Při zpomaleném transferu jeřábem se v něm probudil fragment vzpomínek. Teď už opět ví, že kdysi navštívil Transkosmické teritorium. To je možná jen jiné jméno pro místo na druhé straně materiálních zdrojů. Atlan věří, že se tam jednoho dne bude muset vrátit...