svazek 2776

Uwe Anton

Störfaktor Gholdorodyn

Rušivý faktor Gholdorodyn

vydáno: 31. října 2014    
čas děje: 25. března 1517 NGL
Perry Rhodan 2776 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Mohl by zachránit Perryho Rhodana – ale Tolocestové žádají jeho smrt
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Terranec pátrá po informacích o domovině Atopického tribunálu.

Velleshy Pattoshar – Onryoňanka pochopí, že jsou přání, která by neměla být splněna.

Loitmahd – Spochan věří na vítězství nad nebezpečným protivníkem.

Gholdorodyn – Kelosk se prokáže jako nadaný jeřábník.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2776 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou odvrátit světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil. Zatímco tribunál buduje svou moc nad celým hvězdným ostrovem, formuje se hnutí odporu.

Perry Rhodan, podporovaný posádkou dálkového korábu RAS ČUBAJ, v hlubinách galaxie Larhatoon vypátral, že vlastní říše soudců leží v Začasé zemi. Aby tam mohli proniknout, Galaktici potřebují nezvěstného Atlana coby pilota a soudcovskou loď jako dopravní prostředek.

Obstarání těchto dvou prostředků je tedy jejich současným cílem. Přitom dospěli do systému Khochd a setkali se zde s posledními Kelosky Larhatoonu. Jedním z nich je RUŠIVÝ FAKTOR GHOLDORODYN...


Po praktickém použití se z Gholdorodynova jeřábu vyklube fiktivní transmiter, který během transportu přenáší i sám sebe. Tak zůstávají Perry Rhodan a jeho průvodci mobilní.