svazek 2773

Michael Marcus Thurner

Der Kristalline Richter

Krystalický soudce

vydáno: 10. října 2014    
čas děje: 15. – 16. března 1517 NGL
Perry Rhodan 2773 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Terranci dosáhnou Přístavu stanů – a budou svědky příšerných událostí
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Terranec pozoruje činnost Atopů.

Gucky – Ilt musí nasadit své nové schopnosti.

Velleshy Pattoshar – Velitelka doménové stráže hledí smrti do očí.

Bruce Cattai, Benner a Tacitus Drake – Venušský tým se strachuje o Baucise Fendera.

Icho Tolot a Avan Tacrol – Dva Haluťané dostanou příkaz.

Loitmahd – Spochan příkladně plní zadané úkoly.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2773 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou odvrátit světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil. Zatímco tribunál buduje svou moc nad celým hvězdným ostrovem, formuje se hnutí odporu.

Perry Rhodan, podporovaný posádkou dálkového korábu RAS ČUBAJ, v hlubinách galaxie Larhatoon vypátral, že vlastní říše soudců leží v Začasé zemi. Aby tam mohli proniknout, Galaktici potřebují nezvěstného Atlana coby pilota a soudcovskou loď jako dopravní prostředek.

To je tedy jejich současným cílem. Avšak vlastníkem hledané lodi je KRYSTALICKÝ SOUDCE...