svazek 2770

Christian Montillon

Die Para-Paladine

Parapaladin

vydáno: 19. září 2014    
čas děje: 22. – 27. března 1517 NGL
Perry Rhodan 2770 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Jsou tajnou zbraní Nového Tamania – mutanti z Apashemu
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Vetris-Molaud – Maghan cestuje a přichází.

Shanu Starcuut – Školitelka mutantů učí a motivuje.

Guy Granduciel – Skladatel viktuálií vaří a vyzvídá.

Assan-Assoul – Premiant demonstruje a poznává.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2770 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou zadržet světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil.

Zatímco se Perry Rhodan a posádka dálkové lodi RAS ČUBAJ pokouší ve vzdálené galaxii Larhatoon shromáždit klíčové informace o Atopech, vstupuje konflikt v Mléčné dráze do zcela nové etapy. Na jedné straně se vyzbrojuje hnutí odporu, na druhé sílí i přívrženci tribunálu.

Prominentním spojencem Atopického tribunálu je Vetris-Molaud, vládce Tefrodů a samozvaný nástupce Mistrů ostrovů. V jeho službách stojí i PARAPALADIN...