svazek 2769

Rainer Castor

Das Drachenblut-Kommando

Komando Dračí krev

vydáno: 12. září 2014    
čas děje: 13. – 20. března 1517 NGL
Perry Rhodan 2769 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Lodi USO táhnou do bitvy – jsou vyzbrojeny novou zbraní
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Monkey – Oxtorňan přijde s riskantním plánem.

Poraan – Posbi se angažuje u komanda Dračí krev.

Pao-Pathno – Osobní důvěrník Aar-tua-Athora je zároveň zprostředkovatelem.

Koll-theym – Ekhonidan použije zadržovací taktiku.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2769 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou zadržet světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil.

Zatímco se Perry Rhodan a posádka dálkové lodi RAS ČUBAJ pokouší ve vzdálené galaxii Larhatoon shromáždit klíčové informace o Atopech, vstupuje konflikt v Mléčné dráze do zcela nové etapy. Onryoňané – pomocníci Atopů – rostou v moci nad galaxií lidstva, avšak ani hnutí odporu nespí a sbírá síly k úderu.

Blíží se čas důležitého střetu: Do akce jde KOMANDO DRAČÍ KREV...