svazek 2763

Verena Themsen

Mondlicht über Naat

Měsíční svit nad Naatem

vydáno: 01. srpna 2014    
čas děje: 1517 NGL
Perry Rhodan 2763 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Změny v arkonském systému – plán Atopického tribunálu kráčí vpřed
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Chuv – Soudce Atopického tribunálu přijme Naatovu výzvu.

Galgkar – Bělokožák bojuje o svou budoucnost.

Sholtan Perlvin – Exagent se zajímá o posvátný souboj.

Tormanac da Hozarius – Víceimperátor objeví nový svět.

Yaren Yildiz – Pozemšťanka doufá v uznání svého syna.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2763 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou zadržet světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil.

Současně se tribunál pokouší celou Mléčnou dráhu podrobit svému mírovému řádu. Zvlášť vypovídající hodnotu má příklad soustavy Arkon. Na základě rozhodnutí soudců tribunálu ji museli opustit Arkonidané, aby byla předána původním „majitelům“, Naatům, kteří na rozdíl od Arkonidanů skutečně vznikli pod světlem slunce Baag.

Ale jak to vypadá, Atopové se systémem ještě neskončili. Nečekaně se objeví MĚSÍČNÍ SVIT NAD NAATEM...