svazek 2756

Marc A. Herren

Das Schiff der Richterin

Loď soudkyně

vydáno: 13. června 2014    
čas děje: ?
Perry Rhodan 2756 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Terranec v KOLÉBCE LÁSKY – na stopě kosmické hádance
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Terranec vstoupí na loď soudkyně.

Černý Bacctou – Rhodanův průvodce neví nic o své minulosti ani budoucnosti.

Saeqaer – Soudkyně se pokusí proniknout k Perrymu Rhodanovi.

Thivinne, Khambhulom a Kharingo – Obyvatelé KOLÉBKY LÁSKY naváží kontakt s Nesmrtelným a položí zvláštní otázky.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2756 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

V roce 1516 Nového galaktického letopočtu je Mléčná dráha již po dva roky kontrolována Atopickým tribunálem, který tvrdí, že se v rámci Atopického řádu postará o mír a bezpečí a odvrátí světopožár, který by jinak Galaxii hrozil.

Jak vyšlo najevo, tribunál již dlouhé roky ovládá Larhatoon, domovinu národa Larů. Sem to při útěku před Atopy zahnalo i Perryho Rhodana. Rhodan doufá, že zde nalezne důležité informace a oslabí moc tribunálu. Reginald Bull následuje přítelovu stopu s nejnovější dálkovou lodí lidstva: RASEM ČUBAJEM.

Rhodan je mezitím ve svízelné situaci: Znovu padl do rukou tribunálu a Onryoňané, exekutiva Atopů, po něm požadují informace o úkrytu vůdčích larských rebelů. Jelikož odmítne spolupracovat, osobně se ho ujme jedna z Atopů. Tak se Terranec dostane na LOĎ SOUDKYNĚ...