svazek 2736

Hubert Haensel

Der greise Hetran

Starý Hetran

vydáno: 24. ledna 2014    
čas děje: ?
Perry Rhodan 2736 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Na poslední cestě – smrti zasvěcený potkává zhoubce všeho
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Terranec upne své naděje na detail kontrafaktického mýtu.

Gaumarol da Bostich – Arkonidan má před očima jen jediný cíl.

Gesspyr Hocctosser a Voruder-Paac – Onryoňan a Lar hledají pravlast Larů.

Kokkov – Osobní strážce získá zaměstnání.

Baudencerc – Greiko je víc, než se zdá.

Neacue – Rhodanův průvodce se konečně dočká zábavy.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2736 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

V roce 1516 Nového galaktického letopočtu je Mléčná dráha již po dva roky kontrolována Atopickým tribunálem, stále ještě dalekosáhle tajemnou organizací, která se v rámci Atopického řádu stará o mír a bezpečí.

Atopický řád je již po nějaký čas vyhlášen nad galaxií Larhatoon, domovinou národa, který kdysi lidstvu přinesl velké utrpení. Řeč je o Larech, kteří jako členové Koncilu sedmi po staletí panovali nad Mléčnou drahou.

Perry Rhodan a Bostich hledají odpovědi na otázky kolem Atopů a jejich nadějí se stává STARÝ HETRAN...


Koonepher-Trest, stařičký vládce Larhatoonu, cítí, že se blíží konec jeho života. Proto se První Hetran vydá na cestu po galaxii, aby navštívil rezidenční světy larského lidu, vydal poslední příkazy a určil svého nástupce. O úřad má zájem celá řada čekatelů, mezi jinými Subhetranka Timis-Tiapha. Hetran s podřízenou cestuje také ke Kontrafaktickému muzeu na Axxallia-Annoru. Tam chce Hetran jmenovat nástupce, když vysloví jeho jméno, zatímco ponese zvláštní přílbu – designatum. Timis-Tiapha přichází na Axxallia-Annor jako první a zařídí, že je pro Prvního Hetrana angažován nový osobní strážce. Po testech padne volba na Koccova z obojživelného národa Pracciců. Strážce obdrží plaketu z patronitu, která ho identifikuje jako spolupracovníka ze štábu Prvního Hetrana.

Perry Rhodan a Bostich mezitím využijí vlivu Gesspyra Hocctossera, aby obdrželi audienci u Greika Boudencerca, ředitele Kontrafaktického muzea. Rhodan doufá, že získá informace o Vektorionu, a tak pokud možno objeví cestu k původnímu světu Larů. Boudencerc potvrdí, že Vektorion skutečně existuje a jde o druh kompasu ve vlastnictví Prvního Hetrana. Kompas je schopen ukázat směr k Larhatu, larské pravlasti. Rozhovor s ředitelem přeruší příchod Koonephera-Tresta. V Boudencercově nepřítomnosti proniknou Rhodan a Bostich tajně do ředitelových komnat, protože měli dojem, že byli – nebo spíše jejich buněčné aktivátory – během audience nějak ovlivňováni. Vysvětlení je právě tak prosté jako ohromující: V chráněném prostoru uvnitř muzea stojí fyziotron.

Kromě toho naleznou Galaktici sarkofág s Boudencercovou mrtvolou. Zcela živý Boudencerc se objeví hned vzápětí, přičemž k příchodu možná použil fiktivní transmiter. Greiko vysvětluje, že je jedním z časosvědků budoucnosti a fyziotron slouží pouze pro jeho potřeby. Navzdory vpádu do své soukromé sféry svolí k rozhovoru a dokonce objasní svým nezvaným hostům účel zpovědnici připomínajícího objektu, který stojí v jeho komnatách. Jde o Atopický synaptor, který umožňuje kontakt s domovinou Atopů – tento je ale poškozen a nefunguje.

Neacue, již poněkud znuděný, je nadšen, když konečně zažije trochu vzrušení. Neznámí (údajně Protohetosané) spáchají úder na Prvního Hetrana. Koccov útočníky odrazí, jenže když přistoupí ke svému chráněnci, exploduje patronitová plaketa. Ještě než stařec podlehne svým zraněním, hovoří s Rhodanem. Ten se dá poznat jako Hetork Tesser. Koonepher-Trest projeví nevysvětlitelnou spokojenost, předá Rhodanovi Vektorion a umírá.

Ačkoli atentát proběhl úspěšně, Timis-Tiapha zcela nedosáhla svého cíle. Koonepher-Trest nevyslovit jméno nástupce a designatum není k nalezení...