svazek 2732

Uwe Anton

Der Hetork Tesser

Hetork Tesser

vydáno: 27. prosince 2013    
čas děje: ?
Perry Rhodan 2732 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Je ničitelem – nenávidí ho celá galaxie
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Nesmrtelný čelí lvům.

Bostich – Arkonidan sedí v kobce pokání.

Soroloyn Tevvcer – Onryoňan se snaží přivést své svěřence k lítosti.

Avestry-Pasik – Další obyvatel kobky pokání.

Neacue – Dlouhověký se chce bavit.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2732 (Ilustrace 1)

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

V roce 1516 Nového galaktického letopočtu je Mléčná dráha již po dva roky kontrolována Atopickým tribunálem, stále ještě dalekosáhle tajemnou organizací, která se v rámci Atopického řádu stará o mír a bezpečí.

Atopové již mnohokrát prokázali svou moc, mimo jiné když odsoudili Perryho Rhodana a Bosticha k pěti stům rokům vězení.

Na světě, jehož poloha je jim naprosto neznámá, musí vězni činit pokání za své zločiny. Kdo z nich však je HETORK TESSER...?